Schrijverskring Wageningen “Schrijven aan de Rijn”

Opgericht: 22 september 2009.

Doelstelling: Bevorderen van het plezier in het schrijven en verhogen van de kwaliteit van het proza en de poëzie van de leden, door middel van het geven van feedback aan elkaar en het aanbieden van vaktechnische kennis (1 okt 2013).

De leden hebben een verschillende achtergrond: zij schrijven poëzie en/of proza, bijvoorbeeld korte verhalen, romans, kinder- en jeugdboeken, columns, reisverhalen, autobiografieën, thrillers en fantasy.

Activiteiten: Bespreken van eigen werk en geven en ontvangen van feedback. Aanbieden van een cursus, of uitleg van een onderwerp met betrekking tot het schrijfvak. Schrijfoefeningen. Deelnemen aan activiteiten zoals recentelijk Wageningen 750, of aan literaire verhalenwedstrijden.

De groep komt maandelijks bij elkaar in het Atelier van Dick Bakker:

Dijkstraat 17, Wageningen (gelegen naast de Rijndijk)

Contact via Joke van Laar (jwal@xs4all.nl)